Waloryzacja Kontraktów

Waloryzacja kontraktów

ZESPÓŁ CAS ma bogate doświadczenie i kompetencje w zakresie waloryzacji wynagrodzenia kontraktów poparte licznymi sukcesami potwierdzonymi przez naszych Klientów.

Od lat monitorujemy rynek budowlany oraz produkcyjny analizując czynniki determinujące zmiany kosztów. Na przestrzeni ostatnich 15 lat braliśmy udział w licznych projektach oceniając przyczyny wzrostu kosztów, możliwość ich przewidzenia oraz skalę.

Analizowaliśmy zmiany na rynkach światowych, w tym globalny kryzys, i ich wpływ na koszty w latach 2007-2008. Monitorowaliśmy zmiany kosztów związane m.in. z realizacją inwestycji na Euro 2012. W latach 2017-2018 badaliśmy bardzo szeroki wpływ różnych czynników na rynek w Polsce. Na bieżąco sprawdzamy i prezentujemy zmiany kosztów realizacji projektów związanych z wybuchem pandemii Covid-19 jak i wpływem agresji Rosji na Ukrainę.

Doradzamy zarówno wiodącym na rynku, jak i średniej wielkości firmom w zakresie przygotowania i uzasadnienia wniosków o waloryzację w związku z nieprzewidywalnymi wzrostami cen i kosztów oraz w negocjacjach prowadzących do zawarcia aneksów do Umów.

Jako Eksperci sporządzamy/przygotowujemy opinie dotyczące wzrostu kosztów realizacji umów, które z powodzeniem wykorzystywane są w postępowaniach sądowych. Jesteśmy powoływani przez sądy powszechne i arbitrażowe do bycia biegłym w sprawie dotyczącej wzrostu kosztu i waloryzacji.

Dotychczas wzięliśmy udział w około 200 projektach dotyczących wzrostu i waloryzacji zarówno kontraktów budowlanych jak i z sektora produkcyjnego.

Swoje obserwacje podsumowujemy w cyklicznie wydawanych Raportach, gdzie szeroko omawiamy waloryzację w budownictwie, jak również publikujemy niezależne wskaźniki zmiany cen.

Dla naszych Klientów:

  • Przygotowujemy lub oceniamy wnioski o wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych lub zmiany wynagrodzenia umownego.
  • Przygotowujemy analizy sytuacji rynkowej i analizujemy w jaki sposób jej zmiana wpłynęła na koszty realizacji projektów / kontraktów / umów.
  • Wyliczamy i dokumentujemy wzrost kosztów realizacji projektów / kontraktów / umów.
  • Badamy możliwe do przewidzenia, na dzień składania oferty wykonawcy / dostawcy, ryzyka zmiany cen.
  • Analizujemy i przedstawiamy wynik finansowy na projekcie.
  • Uczestniczymy w negocjacjach / mediacjach lub postępowaniach. sądowych, gdzie jako Eksperci przedstawiamy i bronimy naszego stanowiska.

Przykładowe opisy zrealizowanych projektów i sukcesów znajdują się poniżej oraz w dziale CASE STUDIES.

tabela-ocena-wplywu-czynnikow-na-wzrost-kosztow
wykres-zarzadzanie-roszczeniami

Nasze dotychczasowe opracowania to:

Pobierz

Raport o kosztach w budownictwie 2016-2023

Pobierz

Raport o sporach w budowlanych w Polsce 2022 - Perspektywa 2023

Pobierz

Raport o kosztach w budownictwie 2016-2022 ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wybuchu wojny w Ukrainie i skutków pandemii COVID-19

Pobierz

Raport wpływ wojny w Ukrainie - kwiecień 2022

Pobierz

Raport o sporach w budowlanych w Polsce 2021 - Perspektywa 2022

Pobierz

Raport o kosztach w budownictwie 2016-2021 ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 w okresie 2020-2021

Pobierz

Raport o kosztach w budownictwie 2016-2020

Pobierz

Raport z badania wpływu pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) na realizacje projektów budowlanych w Polsce 2020

Pobierz

Raport o sporach budowlanych w Polsce 2019

Pobierz

Raport o sporach budowlanych w Polsce 2018

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Case Studies

Jesteśmy członkami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas
Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.