Budowa dworca Łódź Fabryczna w Łodzi

Opis realizacji

Nowy trzypoziomowy dworzec jest kluczowym elementem Nowego Centrum Łodzi. Stacja kolejowa posiada cztery perony i osiem torów. Nowa stacja jest w stanie odprawić 20-krotnie więcej pasażerów niż poprzednia infrastruktura. W ramach realizacji projektu wykonano również modernizację torów kolejowych w kierunku Łodzi Widzew o długości ok. 2,5 km, a także wybudowano tunel dla ruchu dalekobieżnego, regionalnego i aglomeracyjnego o długości ok. 1700 m.

Nowoczesny dworzec stał się częścią multimodalnego węzła komunikacyjnego, który w centrum miasta połączył kolej aglomeracyjną i konwencjonalną, autobusową komunikację dalekobieżną, komunikację miejską oraz prywatny transport samochodowy.

Zakres realizacji

W związku z uzgodnieniem przez Strony realizujące projekt wydłużenia czasu na ukończenie oraz brakiem uzgodnienia zwrotu kosztów związanych z wydłużeniem czasu na ukończenie Wykonawca zatrudnił niezależnych Ekspertów w celu wsparcia technicznego w zaistniałym sporze.

Nasi Eksperci i Specjaliści w związku z zaistniałym sporem świadczyli następujące usługi:

Przygotowanie opinii prywatnej zostało podzielone na następujące etapy pracy:

  • przygotowanie metodologii poprawnej kalkulacji kosztów związanych z wydłużeniem czasu na ukończenie w zakresie kosztów pośrednich i bezpośrednich projektu
  • weryfikacja wykonanych przez Wykonawcę w oparciu o metodologię przygotowaną przez Eksperta kalkulacji i dokumentów potwierdzających poniesienie szkody

Opinia prywatna przygotowana przez Eksperta określała wartość zasadnych roszczeń Wykonawcy. Wyliczenie to było podstawą do określenia wartość pozwu o zapłatę.

W dalszym toku postępowania Eksperci świadczyli usługi doradcze polegające na wsparciu technicznym w procedurze mediacji aż do momentu zawarcia ugody.

Korzyści dla Klienta:

Dzięki poprawnie ułożonej metodologii kalkulacji zwrotu kosztów związanego z wydłużeniem czasu na ukończenie Wykonawca w sposób poprawny wyliczył wartość powstałej szkody. Czytelna opinia Eksperta usprawniła proces przygotowywania pozwu sądowego i tym samym przyczyniła się do wniesienia powództwa jeszcze w okresie realizacji projektu.

W toku dalszego postępowania weryfikacja Eksperta wykonanego przez Wykonawcę wyliczenia miała wpływ na sprawne przeprowadzenie procedury mediacji, w wyniku której Wykonawca podpisał ugodę z Zamawiającym w sprawie zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji projektu o łącznej wartości około 63 mln zł.

 

*Przedstawione projekty zostały zrealizowane m.in. przez Ekspertów i Specjalistów przedstawianych na stronie CAS. Projekty te realizowane były zarówno w okresie współpracy Ekspertów i Specjalistów z CAS jak i w ramach ich zatrudnienia w wiodących międzynarodowych firmach Wykonawczych i Konsultingowych oraz pełnienia funkcji biegłych sądowych.

 

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy członkami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas
Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.