Sektory działalności

Energetyka

Eksperci i Specjaliści CAS uczestniczyli w wielu projektach z sektora Energetyki między innymi:

 • Energia odnawialna – energia wiatrowa, słoneczna;
 • Elektrownie (w tym bloki gazowo parowe);
 • Elektrociepłownie;
 • Systemy oczyszczania spalin.

Budynki (obiekty kubaturowe)

Eksperci i Specjaliści CAS posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów z sektora Budynków dla obiektów nowobudowanych, modernizowanych oraz rewitalizowanych:

 • Edukacja – szkoły, uniwersytety;
 • Zdrowie – szpitale, kliniki;
 • Budynki użyteczności publicznej – muzea, sale koncertowe;
 • Budynki komercyjne – biura, magazyny, centra dystrybucyjne, powierzchnie biurowe;
 • Budynki mieszkalne – apartamentowce, kamienice;
 • Sport – stadiony piłkarskie, hale sportowe.

Infrastruktura

Eksperci i Specjaliści CAS posiadają szeroki zakres doświadczenia i bazę danych dotyczących następujących obszarów infrastrukturalnych:

 • Mosty, tunele, roboty ziemne;
 • Kolej, metro;
 • Autostrady i drogi szybkiego ruchu;
 • Lotniska;
 • Komunikacja – szerokopasmowy Internet, telefonia, światłowody, instalacja ITm;
 • Tamy;
 • Rurociągi;
 • Transmisja i dystrybucja – stacje transformatorowe, rozdział energii, przesył energii;
 • Stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków;
 • Produkcja pojazdów.

Morze (Sektor morski)

Zespół CAS może przygotować strategię, wprowadzić rozwiązania, które mają zasadnicze znaczenie w monitorowaniu i skutecznym raportowaniu postępów w realizacji projektu i zarządzania ryzykiem w projektach w sektorze morskim, w tym:

 • Przemysł stoczniowy;
 • Instalacje podwodne;
 • Porty i przystanie.

Górnictwo

Zespół CAS ma duże rozeznanie w rozwiązywaniu problemów, które często pojawiają się w sektorze górnictwa, świadczymy usługi na rzecz stron uczestniczących w działaniach inżynieryjnych i budowlanych związanych z:

 • Poszukiwanie i wydobycie;
 • Przetwarzanie i produkcja;
 • Transport i przechowanie;
 • Infrastruktura towarzysząca.

Ropa i gaz ziemny

Zespół CAS posiada wieloletnie doświadczenie w wspieraniu i w realizacji dużych projektów z sektora ropa naftowa i gaz ziemny, w tym:

 • Projektowanie, produkcja, montaż, instalacja, uruchomienie, operacje, utrzymanie i likwidacja instalacji oraz infrastruktury;
 • Ropa, gaz skroplony, gaz ziemny (LNG) i petrochemiczny;
 • Instalacje i infrastruktura na lądzie i morzu (podwodna);
 • Transmisja, rafinacja i transport.

Produkcja i Przemysł

Zespół CAS ma kwalifikację i wiedzę w opracowywaniu i wdrażaniu zamówień i strategii, tak aby projekt był zrealizowany na czas oraz, w zakładanym budżecie. Pomoże wypracować rozwiązania, które przynosić będą oszczędności dla kosztów operacyjnych. Umiejętności, narzędzia i doświadczenie, które posiada nasz zespół są stosowane w następujących  gałęziach produkcji i przemysłu:

 • Petrochemia;
 • Biopaliwa;
 • Farmaceutyka;
 • Przemysł hutniczy.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Case Studies

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

O Firmie

Naszym celem jest zapobieganie powstawaniu sporów na różnych etapach realizacji projektu oraz rozwiązywanie sporów poprzez przygotowywanie roszczeń i obronę przed roszczeniami. Wspieramy jako eksperci w trakcie negocjacji, mediacji jak i w trakcie postępowań przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, minimalizując ich negatywne skutki i dążąc do maksymalizacji zysków.

Dowiedz się więcej o firmie

Zespół ekspertów

Zespół CAS to doświadczeni Eksperci i Specjaliści współpracujący ze sobą od kilkunastu lat. Realizują z sukcesami projekty w sektorach takich jak: energetyka, budynki (obiekty kubaturowe), infrastruktura, morze (sektor morski), górnictwo, ropa i gaz ziemny, produkcja i przemysł.

Poznaj nasz zespół

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98 lok. 7,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas