Drugi etap przekopu Mierzei Wiślanej

Opis realizacji

Inwestycja swoim zakresem obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo mają przejąć funkcje przeciwpowodziowe wałów ziemnych, budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, wraz ze zmianami układu drogowego.

Zakres realizacji

Zespół CAS sporządził Opinię dotyczącą analizy maksymalnych i minimalnych cen jednostkowych zastosowanych przy sporządzaniu oferty oraz szacunkowej wartość robót projektów zrealizowanych w przeszłości przez personel oferenta, w związku z udziałem Oferenta w postępowaniu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część II”.

Korzyści dla Klienta:

Przygotowana analiza była podstawą oddalenia odwołania złożonego przez Odwołującego przed Krajową Izbę Odwoławczą i umożliwiła zawarcie Umowy Oferentowi.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy członkami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

O Firmie

Naszym celem jest zapobieganie powstawaniu sporów na różnych etapach realizacji projektu oraz rozwiązywanie sporów poprzez przygotowywanie roszczeń i obronę przed roszczeniami. Wspieramy jako eksperci w trakcie negocjacji, mediacji jak i w trakcie postępowań przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, minimalizując ich negatywne skutki i dążąc do maksymalizacji zysków.

Dowiedz się więcej o firmie

Zespół ekspertów

Zespół CAS to doświadczeni Eksperci i Specjaliści współpracujący ze sobą od kilkunastu lat. Realizują z sukcesami projekty w sektorach takich jak: energetyka, budynki (obiekty kubaturowe), infrastruktura, morze (sektor morski), górnictwo, ropa i gaz ziemny, produkcja i przemysł.

Poznaj nasz zespół

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas