Elektrociepłownia Żerań

Opis realizacji

Elektrociepłownia Żerań znajduje się na ulicy Modlińskiej 15 w Warszawie. Jeżeli chodzi o ilość wytwarzanego ciepła to jest drugą co do wielkości elektrociepłownią w stolicy.

Podstawowym paliwem jest węgiel kamienny, natomiast zakład produkuje także parę technologiczną. Elektrociepłownia została oddana do użytku w 1954 roku.

Zakres realizacji

Prace zespołu CAS dotyczyły budowy „pod klucz” obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż, uruchomienie i optymalizację oraz przekazanie do eksploatacji kompletnego bloku gazowo – parowego z jedną turbiną gazową, jedną turbiną parową upustowo kondensacyjną lub przeciwprężną z układem pseudokondensacji i kotłem odzyskowym w układzie jedno lub dwudziałowym.

Zespół CAS przygotował niezależne Opinie Eksperckie na zlecenie konsorcjum firm realizujących Umowę. Opinie te dotyczyły wydłużenia terminu realizacji oraz wzrost kosztu budowy nowego bloku.

Przedmiotem Opinii kosztowej była ocena wzrostu kosztu realizacji projektu z uwagi na nadzwyczajny i nieprzewidywalny wzrost kosztów pozyskania czynników produkcji jak również określenie wzrostu kosztu związanego z wydłużeniem terminu realizacji. Przedmiotu Opinii terminowej było ustalenie wpływu wystąpienia pandemii COVID-19 na terminową realizację projektu.

W ramach prac CAS:

  • Przygotował analizę rynku budowlanego, zarówno dla okresu przed złożeniem Oferty przez Wykonawcę jak i okresu realizacji robót budowlanych oraz wykonali analizę prognoz rynku dla okresu, w którym Kontrakt ma zostać ukończony.
  • Wykonali analizę dotyczącą wzrostu kosztów realizacji Umowy wynikającego z nadzwyczajnego i nieprzewidywalnego wzrost kosztu pozyskania czynników produkcji w zakresie Robocizny, Materiału, Sprzętu z uwzględnieniem zmiany kosztu, jaki mógł przewidzieć Wykonawca jak i Zamawiający, oraz rzeczywistego poziomu wzrostu kosztów, który nastąpił na rynku budowlanym od momentu złożenia przez Wykonawcę Oferty stanowiącej dla przedmiotowej analizy punkt odniesienia.

Przygotowane przez CAS wyliczenia były podstawą określenia wysokości żądania Wykonawcy, które zostało wykorzystane w pozwie, a w dalszym toku postępowania były przedmiotem analiz oraz negocjacji Stron przy aktywnym wsparciu CAS.

Korzyści dla Klienta:

Opinia CAS dotycząca analizy wpływu wystąpienia pandemii choroby zakaźnej COVID-19 na terminową realizację projektu umożliwiła zawarcie aneksu przedłużającego datę zakończenia o 7 miesięcy oraz przyznanie dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy rekompensującego koszty przedłużenia prac w wysokości około 47 mln zł netto.

Natomiast Opinia CAS dotycząca waloryzacji Ceny Umowy, w związku z niemożliwym do przewidzenia, w chwili składania oferty, wzrostem kosztów pozyskania czynników produkcji przyczyniła się do wzrostu Ceny Umowy i w związku z tym, przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy w wysokości 30 mln zł netto.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy członkami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas
Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.