Budowa bloku energetycznego w Elektrowni Turów

Opis realizacji

Elektrownia Turów jest czwartą co do wielkości w Polsce węglową elektrownią cieplną opalaną węglem brunatnym. Zakład zlokalizowany jest w Bogatyni, na styku granic Polski, Niemiec oraz Czech.

Elektrownia działa od 1962 roku, a jej udział w systemie energetycznym kraju wynosi około 5%. W 2005 roku zakończona została modernizacja, dzięki której Turów stał się najnowocześniejszą polską elektrownią opalaną węglem brunatnym.

Zakres realizacji

Prace zespołu CAS dotyczyły Umowy obejmującej zaprojektowanie i wykonanie w formule „pod klucz” bloku energetycznego o mocy elektrycznej netto – 446,4 MWe (z zastrzeżeniem maksymalnej mocy cieplnej w paliwie do kotła 1037 MWch) z kotłem parowym pyłowym o parametrach nadkrytycznych z wtórnym przegrzewaniem pary i turbiną kondensacyjną z generatorem wraz z instalacjami i obiektami przynależnymi.

Zespół CAS przygotował niezależne Opinie Eksperckie na zlecenie konsorcjum firm realizujących Umowę. Opinie te dotyczyły wydłużenia terminu realizacji oraz wzrost kosztu budowy nowego bloku.

Przedmiotem Opinii kosztowej była ocena wzrostu kosztu realizacji projektu z uwagi na nadzwyczajny i nieprzewidywalny wzrost kosztów pozyskania czynników produkcji. Przedmiotem Opinii terminowej było ustalenie wpływu wystąpienia pandemii COVID-19 na terminową realizację projektu.

Przygotowane przez CAS wyliczenia były podstawą określenia wysokości żądania Wykonawcy, które zostało wykorzystane w pozwie, a w dalszym toku postępowania były przedmiotem analiz oraz negocjacji Stron przy aktywnym wsparciu CAS.

Korzyści dla Klienta:

W wyniku negocjacji w dniu 25.02.2021r. Strony zawarły Ugodę. Na jej mocy wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy została podwyższona o kwotę ok. 108 mln zł netto.

Jednocześnie termin przekazania bloku do eksploatacji został wydłużony o 6 miesięcy.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy członkami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas
Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.