Budowa II linii metra w Warszawie

Opis realizacji

Odcinek centralny II linii metra został uruchomiony 8 marca 2015 roku, ma 6,1 km długości i liczy 7 stacji: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska (stacja przesiadkowa między liniami metra), Nowy Świat – Uniwersytet (najgłębiej położona stacja metra, zlokalizowana 6 pięter pod ziemią), Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Dworzec Wileński.

Linia łączy dzielnicę Wola na lewym brzegu Wisły ze Starą Pragą na prawym brzegu Wisły.

Zakres realizacji

W związku z licznymi zdarzeniami, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu, Wykonawca zatrudnił niezależnych Ekspertów i Specjalistów do zbadania tych okoliczności i w przypadku stwierdzenia ich zasadności do odpowiedniego przygotowania roszczeń.

Nasi Eksperci i Specjaliści w związku z zaistniałym sporem świadczyli następujące usługi:

Przygotowanie roszczeń dotyczących:

  • wydłużenia czasu realizacji projektu,
  • wzrostu kosztów związanych z wydłużeniem czasu realizacji projektu,
  • dodatkowego kosztu przyśpieszenia realizacji projektu,
  • konieczności realizacji robót dodatkowych.

W ramach przygotowanych roszczeń Eksperci i Specjaliści zbadali wszelkie okoliczności i ich wpływ na proces realizacji projektu. Roszczenie o wydłużenie czasu realizacji projektu zostało poparte wykonaną szczegółową analizą ścieżki krytycznej oraz analizą opóźnień metodami: Time impact analysis / As built vs as planned. W ramach wykonywania analizy metodą As built vs as planned Eksperci i Specjaliści uwzględnili zmiany w organizacji robót budowlanych wprowadzanych przez Wykonawcę w postaci realizacji robót za pomocą kolejnej czwartej tarczy TBM.

Przygotowane przez Ekspertów i Specjalistów roszczenia zostały złożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez strony w znacznej części.

Korzyści dla Klienta:

Dzięki przygotowanym przez Ekspertów i Specjalistów roszczeniom Wykonawca uzyskał wydłużenie czasu realizacji projektu wynoszące 11 miesięcy. Dodatkowo przygotowane dokumenty były podstawową do zatwierdzenie przez Zmawiającego roszczenia wynoszącego 150 mln zł związanego z wydłużeniem czasu realizacji projektu.

 

*Przedstawione projekty zostały zrealizowane m.in. przez Ekspertów i Specjalistów przedstawianych na stronie CAS. Projekty te realizowane były zarówno w okresie współpracy Ekspertów i Specjalistów z CAS jak i w ramach ich zatrudnienia w wiodących międzynarodowych firmach Wykonawczych i Konsultingowych oraz pełnienia funkcji biegłych sądowych.

 

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy członkami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas
Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.