Budowa Stadionu Narodowego

Opis realizacji

Stadion Narodowy w Warszawie, to wielofunkcyjny stadion sportowy znajdujący się przy Alei Księcia Józefa Poniatowskiego 1, wybudowany w latach 2008–2011 w niecce byłego Stadionu Dziesięciolecia przed Mistrzostwami Europy UEFA Euro 2012 i oficjalnie otwarty 29 stycznia 2012. Posiada 4 (najwyższą) kategorię w klasyfikacji UEFA.

Podczas imprez sportowych obiekt jest w stanie pomieścić na trybunach 58 500 kibiców, zaś w czasie imprez muzycznych – do 72 900 osób. Łączna kubatura stadionu (bez dachu) wynosi ponad 1 000 000 m³. Łączna powierzchnia całkowita stadionu wynosi 203 920 m². Rozpiętość konstrukcji rozsuwanego dachu wynosi 240 × 270 m. Iglica została zawieszona na wysokości 100 m ponad murawą (112 m nad poziomem Wisły). Stadion posiada największe centrum konferencyjne w Warszawie dla 1600 osób, a jego powierzchnia biurowa i handlowa to 25 000 m². Parking podziemny pod płytą boiska mieści 1765 samochodów.

Zakres realizacji

W związku z niską jakością dokumentacji technicznej na podstawie której Wykonawca miał realizować roboty, przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca zatrudnił niezależnych Ekspertów i Specjalistów do zbadania jej i w dalszej konsekwencji w celu przygotowania roszczeń.

Nasi Eksperci i Specjaliści w związku z zaistniałym sporem świadczyli następujące usługi:

Przygotowanie roszczeń dotyczących:

  • wydłużenia czasu realizacji projektu
  • wzrostu kosztów związanych z wydłużeniem czasu realizacji projektu
  • dodatkowego kosztu przyspieszenia realizacji projektu oraz kosztów spadku produktywności

W ramach przygotowanych roszczeń Ekspert ocenił jakość dokumentacji projektowej i zidentyfikował powstałe zakłócenia procesu realizacji projektu. Roszczenie o wydłużenie czasu realizacji projektu zostało poparte wykonaną szczegółową analizą ścieżki krytycznej oraz analizą opóźnień metodami: Time impact analysis / As built vs as planned. Poprawność wyliczeń Ekspert sprawdził wykonując Analizę wartości wypracowanej (Earned Value Method – EVM).

Na dalszym etapie projektu niezatwierdzone roszczenia Wykonawcy wyliczone przez Eksperta były podstawą do określenia wartości pozwu o zapłatę, a następnie ugody zawartej pomiędzy Stronami projektu.

Korzyści dla Klienta:

Dzięki przygotowanym przez Eksperta roszczeniom Wykonawca uzyskał wydłużenie czasu realizacji projektu wynoszące 5 miesięcy. Dodatkowo przygotowane przez Eksperta dokumenty były podstawową uzyskania zabezpieczenia gwarancji należytego wykonania wynoszącej 160 mln zł (w postanowieniu sądu wskazano na dokumenty przygotowane przez Eksperta jako niezależny podmiot). Na dalszym etapie projektu niezatwierdzone roszczenia Wykonawcy wyliczone przez Eksperta były podstawą do określenia wartości pozwu o zapłatę, a następnie ugody zawartej pomiędzy Stronami projektu (Zamawiający, Gwarant, Wykonawca, Podwykonawcy) kończącą spór dotyczący Stadionu Narodowego.

 

*Przedstawione projekty zostały zrealizowane m.in. przez Ekspertów i Specjalistów przedstawianych na stronie CAS. Projekty te realizowane były zarówno w okresie współpracy Ekspertów i Specjalistów z CAS jak i w ramach ich zatrudnienia w wiodących międzynarodowych firmach Wykonawczych i Konsultingowych oraz pełnienia funkcji biegłych sądowych.

 

 

 

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy członkami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas
Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.