Jan Gandziarowski

Ekspert ds. roszczeń

"Doświadczenie, które zdobyliśmy pracując przy projektach z różnych sektorów gospodarki pozwala nam trafnie identyfikować potencjalne zagrożenia, a następnie rekomendować rozwiązania, pozwalające projektom przebiegać bez zakłóceń."

Wykształcenie

 • Mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków, Polska
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie, specjalność nieruchomości i inwestycje

Notka biograficzna

Jan jest z wykształcenia architektem i ekonomistą. Swoją szeroką wiedzę i doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami i controllingu zdobył pracując dla generalnych wykonawców dużych projektów budowlanych m.in. w Niemczech, Bułgarii i Polsce.

Jan dobrze czuje się w międzynarodowym otoczeniu dużych projektów, wykorzystując umiejętności komunikacyjne i interdyscyplinarne połączenie kompetencji z różnych dziedzin. Dużą część życia zawodowego spędził w Niemczech oraz pracując dla niemieckojęzycznych firm na rynku europejskim. W swojej karierze podejmował wiele wyzwań, które pozwoliły mu zdobyć bogate i szerokie doświadczenie zawodowe. Pracował jako kosztorysant i specjalista ds. organizacji, przygotowując oferty na realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych, pełnił funkcje w nadzorze (np. był kierownikiem budowy tunelu), zarządzał laboratorium budowlanym, pracował jako kontroler finansowy i wyspecjalizował się w zarządzaniu roszczeniami, gdzie z sukcesem łączył zdobyte kompetencje. Uczestniczył w przygotowaniu roszczeń i prowadzeniu sporów dotyczących robót dodatkowych i zmian umowy o roboty budowlane przy wielu międzynarodowych inwestycjach. Zespoły pod kierownictwem Jana uzyskały w przeliczeniu łącznie ok. 500 milionów złotych dodatkowych zleceń i zmian umów w trakcie realizacji kontraktów budowlanych na rzecz generalnych wykonawców. Interdyscyplinarne podejście do skomplikowanych zagadnień pozwala mu z sukcesem uczestniczyć w pracach zespołów technicznych, ekonomicznych oraz prawnych.

Obecnie jest niezależnym ekspertem w zakresie umów o roboty budowlane, roszczeń i sporów, controllingu technicznego i finansowego inwestycji, analizy zakłóceń i opóźnień w procesie budowlanym. Prowadzi działalność w zakresie doradztwa inżynieryjnego i współpracuje z CAS jako Ekspert ds. roszczeń.

Główne kompetencje

Jego unikalne kompetencje związane są z doświadczeniem w następujących branżach:

 • Budownictwo tunelowe (kompetencje i doświadczenie w zakresie organizacji i kierowaniu robotami tunelowymi, tunele drogowe i kolejowe, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem umowami o roboty budowlane w zakresie robót drążeniowych, struktura kosztów i ryzyka w budownictwie tunelowym) oraz budownictwo górnicze;
 • Budowa dróg i linii kolejowych;
 • Budownictwo wodne;
 • Budownictwo energetyczne;
 • Budowa obiektów sportowych;
 • Budowa wielkopowierzchniowych obiektów przemysłowych i logistycznych

Zakres działań

Jan posiada kompetencje i bogate doświadczenie w zakresie:

 • Przygotowania roszczeń i obrony przed roszczeniami, znajomość metod analizy kosztowej i terminowej, przygotowanie strategii roszczeń;
 • Doradztwa w zakresie roszczeń i prowadzenia sporów, występowania jako reprezentant klienta lub niezależny ekspert;
 • Doradztwa kontraktowego i analiz ryzyka;
 • Doradztwa w zakresie inwestycji w nieruchomości (sporządzanie analiz due dilligence);
 • Doradztwa organizacyjnego i planowania realizacji projektu (doradztwo na etapie przetargów);
 • Kontrolingu finansowego i technicznego w trakcie realizacji inwestycji;
 • Zarządzania projektami inwestycyjnymi i nadzorem nad inwestycjami;

a także znajomość zagadnień związanych z:

 • Różnymi typami umów o roboty budowlane i administrowaniem kontraktem;
 • Kosztorysowaniem robót i różnymi metodami oceny kosztów;
 • Prowadzeniem rozliczeń finansowych projektów;
 • Planowaniem i harmonogramowaniem robót;
 • Sporządzaniem dokumentacji technicznej i kontraktowej do przetargó/w, w tym programów funkcjonalno-użytkowych, specyfikacji technicznych, opisów przedmiotu zamówienia itd.

i zagadnień prawnych.

Kluczowe kompetencje

Jan jest idealnym partnerem wszędzie tam, gdzie niezbędne jest połączenie kompetencji z różnych dziedzin, współpraca interdyscyplinarna, otwartość i niestandardowe spojrzenie, łączące aspekty techniczne, ekonomiczne i prawne. Znakomicie radzi sobie w międzynarodowych zespołach, biegle włada językiem polskim, niemieckim i angielskim, wykorzystując także znajomość języka bułgarskiego, francuskiego i rosyjskiego.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy członkami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas
Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.