Daniel Binkowski

Starszy Specjalista ds. kosztów
Senior Associate

"Współpraca z doświadczonym zespołem pozwoli mi na doskonalenie umiejętności analitycznych oraz zdobywanie nowego doświadczenia w zakresie kosztów inwestycji."

Wykształcenie

 • Mgr inż. Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, Polska
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

Stowarzyszenia zawodowe

 • Członek Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych – SKB
 • Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB

Notka biograficzna

Daniel jest magistrem Wydziału Inżynierii Lądowej na kierunku Budownictwo w specjalności Inżynieria Produkcji Budowlanej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako referent w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, gdzie do jego obowiązków należało prowadzenie postępowań administracyjnych w ramach nadzoru budowlanego oraz pozwolenia na użytkowanie, prowadzanie czynności kontrolnych obiektów budowlanych, przygotowywanie decyzji i postanowień z zakresu PINB, kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego i warunków technicznych.

Obecnie w firmie CAS Daniel specjalizuje się w realizacji opinii prywatnych w zakresie wykonywania analiz kosztowych.

Główne kompetencje

Kontrola kosztów:

 • Planowanie kosztów i wykonywanie budżetów projektów;
 • Ocena ryzyk kosztowych;
 • Value engineering;
 • Przygotowanie harmonogramów finansowych;
 • Kontrola i monitorowanie kosztów;
 • Wykonywanie raportów finansowych;
 • Weryfikacja zaawansowania robót, okresowych rozliczeń i przygotowywanie świadectw płatności;
 • Weryfikacja wprowadzanych zmian i ich kosztów;
 • Weryfikacja rozliczeń z podwykonawcami.

Przygotowanie i obrona przed roszczeniami:

 • Przygotowywanie roszczeń i obrona przed roszczeniami (dot.: wzrost kosztów związanych z wydłużeniem czasu, dodatkowe koszty przyśpieszenia realizacji projektów, zasadność i kalkulacja kosztów realizacji robót dodatkowych, koszty zakłócenia realizacji projektów).

Pozostałe obszary kompetencji:

 • Znajomość Kpa, Prawa budowlanego, Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • Technologia BIM;
 • Inżynieria Produkcji Budowlanej.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy członkami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas
Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.