CAS Ekspertem Wykonawcy w Ugodzie Turów

01 marca 2021

Miło jest nam poinformować, że Zespół CAS przygotował niezależną Opinię Ekspercką na zlecenie konsorcjum BudimexTecnicas Reunidas oraz Mitsubishi Power Europe, dotyczącą dochodzenia roszczeń Wykonawcy powstałych w związku z realizacją umowy na zaprojektowanie i budowę bloku energetycznego o mocy 496 MW w Elektrowni Turów. Przygotowane przez CAS wyliczenia były podstawą określenia wysokości żądania Wykonawcy, które zostało wykorzystane w pozwie, a w dalszym toku postępowania były przedmiotem analiz oraz negocjacji Stron przy aktywnym wsparciu CAS. W wyniku tych negocjacji w dniu 25.02.2021r. Strony zawarły Ugodę. Na jej mocy wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy została podwyższona o kwotę ok. 108 mln zł netto. Jednocześnie termin przekazania bloku do eksploatacji został wydłużony o 6 miesięcy. Cieszymy się, że nasza wiedza ekspercka oraz wieloletnie doświadczenie wykorzystane w trakcie realizacji prac przyczyniły się do zawarcia Ugody, jak również że mamy możliwość realizacji tak dużych i interesujących projektów.
W pracach CAS uczestniczyli: Maciej KajruksztoDaniel KajruksztoKrzysztof ZającPiotr AnisiewiczJan GandziarowskiMalwina Wawrzyńczak.
Serdeczne gratulacje dla Stron Ugody za podjęcie wysiłku negocjacji oraz za polubowne rozwiązanie sporu!

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy członkami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas
Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.