Sławomir Kaszewski

Ekspert ds. doradztwa kontraktowego

"Dogłębna analiza dokumentacji technicznej oraz szczegółowe przygotowanie harmonogramu projektu pozwala uniknąć komplikacji podczas realizacji inwestycji."

Wykształcenie

 • Mgr inż. Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, Polska
 • Uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie

Stowarzyszenia zawodowe

 • Członek Polskiej i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Notka biograficzna

Sławomir jest Ekspertem ds. doradztwa kontraktowego w CAS. Ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu kontraktowym w każdej fazie procesu inwestycyjnego, dla  inwestorów, generalnych wykonawców oraz innych stron procesu budowlanego.

Sławomir ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobył pracując także na projektach międzynarodowych. W trakcie ich realizacji sprawnie zarządzał ryzykami poprzez ich wczesną identyfikacje, ciągłe monitorowanie, wskazując sposoby ich łagodzenia. Wykorzystywał znajomość kosztorysowania procesu inwestycyjnego w zarządzaniu projektem co miało znaczący wpływ na  skuteczne zarządzanie kosztami realizacji. Odpowiadał za uzgodnienia między właściwymi interesariuszami z perspektywy różnorodnych aspektów przedsięwzięcia, od zamawiającego, poprzez międzynarodowe konsorcjum projektowo-wykonawcze.

Zarządzał wielobranżowym zespołem projektowym łączącym funkcje architektoniczne, konstrukcyjne, tunelowe, torowe, instalacyjne i wykończeniowe, zapewniając zgodność dostarczanych projektów z odpowiednimi etapami realizacji.

Główne kompetencje

Administrowanie kontraktem:

 • Przygotowanie i nadzór nad realizacją procedur kontraktowych;
 • Zarządzenie przepływem informacji;
 • Wprowadzenie zmian i wydawanie instrukcji kontraktowych;
 • Weryfikacja kontrola jakości prac oraz dokumentacji technicznej.
 • Nadzorowanie podległych zespołów pod kątem jakości wykonania i zgodności z dokumentacją techniczną.
 • Kontrolowanie podwykonawców w zakresie wykonywania prac zapewniających zgodność ich przebiegu z dokumentacją techniczną,
 • Przygotowanie założeń koncepcyjnych
 • Opracowanie harmonogramu prac i przydzielanie zadań
 • Planowanie budżetu i tworzenie kosztorysu
 • Ocena efektów prac i wprowadzanie ewentualnych poprawek
 • Prowadzenie spotkań z kontrahentami i negocjowanie warunków umów

Przygotowanie i obrona przed roszczeniami:

 • Przygotowywanie roszczeń i obrona przed roszczeniami (dot.: wydłużenie czasu realizacji projektów, wzrost kosztów związanych z wydłużeniem czasu, dodatkowe koszty przyśpieszenia realizacji projektów, zasadność i kalkulacja kosztów realizacji robót dodatkowych, koszty zakłócenia realizacji projektów).

Zarządzanie kosztami inwestycji:

 • Planowanie kosztów i wykonywanie budżetów projektów;
 • Ocena ryzyk kosztowych;
 • Value engineering;
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej;
 • Organizacja i prowadzenie procesu przetargowego;
 • Koordynacja terminowości składanych ofert przetargowych
 • Udział w negocjacjach w fazie przetargu i doradztwo w zakresie zawieranej umowy;
 • Kontrola i monitorowanie kosztów;
 • Weryfikacja zaawansowania robót, okresowych rozliczeń i przygotowywanie świadectw płatności;
 • Weryfikacja wprowadzanych zmian i ich kosztów;
 • Przygotowywanie i negocjacje końcowego rozliczenia projektów;
 • Weryfikacja rozliczeń z podwykonawcami;
 • Doradztwo w zakresie kosztów projektów.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy członkami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas
Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.