Monika Domagała

Kontroler Finansowy Projektów

"Celem zarządzania kosztami realizacji inwestycji jest zagwarantowanie najbardziej efektywnego wykorzystania środków przeznaczonych na jego sfinansowania w poszczególnych fazach powstawania."

Wykształcenie

 • Magister, Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie wydział ekonomii specjalizacja Rachunkowość i analiza finansowa oraz Controlling w budownictwie drogowym;
 • MBA, Master of Business Administration: Zarządzanie finansami – Controlling
 • Studia podyplomowe Zarządzanie w procesach logistycznych

Stowarzyszenia zawodowe

 • Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV POLSKA
 • Członek Akademii Controllingu
 • Członek Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych -SKB

Notka biograficzna

Monika jest absolwentką Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej na wydziale Ekonomii o specjalności: Rachunkowość i Analiza finansowa oraz Controlling w przedsiębiorstwach budownictwa drogowego. Swoją wiedzę rozszerzała na Studiach podyplomowych o specjalności: Zarządzanie w procesach logistycznych.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując u generalnego wykonawcy w dziale finansowym oraz jako kontroler biznesowy. Monika pracowała przy realizacji inwestycji budowlanych głównie z zakresu infrastruktury drogowej. Jej pasją jest Controlling, na bieżąco poszerza również swoją wiedzę z dziedziny budowy dróg i nawierzchni bitumicznych oraz betonowych. Ma doświadczenie w zarządzaniu kosztami inwestycji, budżetowaniu, kontroli realizacji harmonogramów, prognozowaniu oraz sprawozdawczości. Głównie skupiając się na optymalizacji kosztów inwestycji, przepływach finansowych oraz analizach księgowych.

Monika prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości dla indywidualnych odbiorców oraz szkół policealnych. Ma ponad siedemnastoletnie doświadczenie zawodowe w działach finansowych przy dużych inwestycjach budowlanych.

W CAS Monika odpowiada za analizę i kontrolę kosztów w projekcie, kontrolę harmonogramu oraz budżetu. Zajmuje się niezależnymi opiniami w zakresie kosztów inwestycji budowlanych.

Główne kompetencje

Przygotowanie i obrona przed roszczeniami

 • Przygotowywanie roszczeń i obrona przed roszczeniami (dot.: wzrost kosztów związanych z wydłużeniem czasu, dodatkowe koszty przyśpieszenia realizacji projektów, zasadność i kalkulacja kosztów realizacji robót dodatkowych, koszty zakłócenia realizacji projektów).

Zarządzanie kosztami inwestycji

 • Planowanie kosztów i wykonywanie budżetów projektów;
 • Ocena ryzyk kosztowych;
 • Przygotowanie harmonogramów finansowych;
 • Kontrola i monitorowanie kosztów;
 • Wykonywanie raportów finansowych;
 • Weryfikacja zaawansowania robót, okresowych rozliczeń i przygotowywanie świadectw płatności;
 • Weryfikacja wprowadzanych zmian i ich kosztów;
 • Weryfikacja rozliczeń z podwykonawcami;
 • Weryfikacja wprowadzanych zmian i ich kosztów;
 • Przygotowywanie i negocjacje końcowego rozliczenia projektów;
 • Doradztwo w zakresie kosztów projektów.

Administrowanie kontraktem

 • Przygotowanie i nadzór nad realizacją procedur kontraktowych;
 • Zarządzenie przepływem informacji;
 • Wprowadzenie zmian i wydawanie instrukcji kontraktowych;
 • Okresowy monitoring prowadzonego projektu.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy członkami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas
Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.