Malwina Wawrzyńczak

Starsza specjalistka ds. analiz terminowych

"Identyfikujemy potencjalne zagrożenia na projektach, a następnie rekomendujemy rozwiązania, pozwalające inwestycjom przebiegać bez zakłóceń."

Wykształcenie

 • Mgr inż. Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Stowarzyszenia zawodowe

 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
 • Certyfikat PRINCE2 Foundation
 • Biegły Sądowy z zakresu analiz terminowych, organizacji i zarządzania w budownictwie przy sądzie okręgowym w Warszawie

Notka biograficzna

Malwina jest absolwentką Politechniki Warszawskiej wydziału Inżynierii Środowiska, Członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Biegłym Sądowym z zakresu analiz terminowych.

Swoje pierwsze doświadczenie zdobyła pracując w Biurze Inżyniera Rezydenta, Biurze Projektowym oraz u Generalnego Wykonawcy przy realizacji inwestycji budowalnych, głównie z zakresu budownictwa energetycznego i infrastrukturalnego. Odpowiedzialna była za realizację procesów harmonogramowania, planowania, monitorowania oraz raportowania w zakresie robót budowlanych, opracowywanie i nadzór nad wykonaniem harmonogramów, czy przygotowywanie raportów oraz sprawozdań.

W zespole CAS jest Starszym Specjalistą ds. analiz terminowych. Obecnie Malwina specjalizuje się w realizacji profesjonalnych analiz na potrzeby przygotowania roszczeń, obrony przed roszczeniami oraz opinii prywatnych w zakresie analiz terminowych i technicznych, m.in. na potrzeby postępowań sądowych. W wykonywanych analizach oceniany jest wpływ zdarzeń na poszczególne zadania, kamienie milowe oraz termin końcowy realizacji inwestycji.

Główne kompetencje

Rozwiązywanie sporów:

 • Występowanie jako biegły ad hoc (analizy terminowe, analizy jakości robót i aspektów technicznych) w postępowaniach przed Sądami powszechnymi i Arbitrażowymi;
 • Udział jako reprezentant lub doradca Klienta w procedurze mediacji;
 • Rozjemstwo;
 • Doradztwo w procesie rozwiązywania sporu.

Przygotowanie i obrona przed roszczeniami:

 • Przygotowywanie roszczeń i obrona przed roszczeniami (dot. wydłużenie czasu realizacji projektów);
 • Przygotowywanie strategii negocjacji roszczeń;
 • Wykonanie analizy ścieżki krytycznej projektów;
 • Wykonanie analizy opóźnień technikami prospektywnymi i retrospektywnymi;
 • Wykonanie analizy wartości wypracowanej (Earned Value Method – EVM).

Planowanie i harmonogramowanie:

 • Planowanie i przygotowanie harmonogramu na wszystkich etapach projektów (harmonogramy ogólne i szczegółowe);
 • Raportowanie o postępie robót na wszystkich etapach projektów;
 • Analiza planów i harmonogramów;
 • Ocena ryzyk terminowych;
 • Analiza ścieżki krytycznej projektów;
 • Weryfikacja wprowadzanych zmian i ich wpływu na termin realizacji projektów.

Administrowanie kontraktem:

 • Przygotowanie i nadzór nad realizacją procedur kontraktowych;
 • Zarządzenie przepływem informacji;
 • Okresowy monitoring prowadzonego projektu.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy członkami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas
Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.