Maciej Kryściński

Ekspert ds. kosztów i rozwiązywania sporów

""

Wykształcenie

 • Mgr inż. Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, Polska
 • MSc Construction Law and Dispute Resolution, LeedsBeckett University, Anglia

Stowarzyszenia zawodowe

 • Członek RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors);
 • Członek Chartered Institute of Arbitrators;
 • Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa – uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie.

Notka biograficzna

Maciej jest magistrem inżynierem budownictwa na Politechnice Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Prawa Budowlanego i Rozwiązywania Sporów na uczelni LeedsBeckett University w Anglii. Ma uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania i nadzorowania robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie.

Maciej jest członkiem RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), Chartered Institute of Arbitrators, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Maciej ma ponad 30 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu kosztami, które zdobył pracując w międzynarodowych firmach budowlanych i konsultingowych w Polsce i za granicą. Jest specjalistą w dziedzinie metod kontraktowania oraz standardowych form kontraktów budowlanych włącznie z FIDIC, AIA oraz JCT. Maciej uczestniczył w realizacji szeregu projektów związanych z roszczeniami, rozwiązywaniem sporów oraz zarządzaniem kontraktami. Jego doświadczenie obejmuje takie zagadnienia jak identyfikacja roszczeń, określanie wartości roszczeń finansowych, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem i możliwościami projektowymi, analiza roszczeń czy też doradztwo w zakresie roszczeń i rozwiązywania sporów. Podczas realizacji powyższych projektów występował zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy.

W CAS Maciej specjalizuje się w sporządzaniu opinii eksperckich w zakresie dotyczącym analiz kosztowych.

Główne kompetencje

Rozwiązywanie sporów:

 • Występowanie jako biegły (analizy kosztowe, analizy terminowe, analizy jakości robót i aspektów technicznych) w postępowaniach przed Sądami powszechnymi i Arbitrażowymi;
 • Doradztwo w procesie rozwiązywania sporu.

Przygotowanie i obrona przed roszczeniami:

 • Przygotowywanie roszczeń i obrona przed roszczeniami (dot.: wzrost kosztów związanych z wydłużeniem czasu, dodatkowe koszty przyśpieszenia realizacji projektów, zasadność i kalkulacja kosztów realizacji robót dodatkowych, koszty zakłócenia realizacji projektów).

Zarządzanie kosztami inwestycji:

 • Planowanie kosztów i wykonywanie budżetów projektów;
 • Ocena ryzyk kosztowych;
 • Value engineering;
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej;
 • Organizacja i prowadzenie procesu przetargowego;
 • Udział w negocjacjach w fazie przetargu i doradztwo w zakresie zawieranej umowy;
 • Przygotowanie harmonogramów finansowych;
 • Kontrola i monitorowanie kosztów;
 • Wykonywanie raportów finansowych;
 • Weryfikacja zaawansowania robót, okresowych rozliczeń i przygotowywanie świadectw płatności;
 • Weryfikacja wprowadzanych zmian i ich kosztów;
 • Przygotowywanie i negocjacje końcowego rozliczenia projektów;
 • Weryfikacja rozliczeń z podwykonawcami;
 • Doradztwo w zakresie kosztów projektów.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy członkami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas
Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.