Maciej Kajrukszto

Ekspert ds. analiz terminowych i kosztów

"Zespół CAS tworzą Eksperci i Specjaliści, dla których jakość świadczonych usług oraz indywidualne podejście do Klientów są najważniejsze."

Wykształcenie

 • Mgr inż. Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Polska

Stowarzyszenia zawodowe

 • Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB
 • Członek Polskiej i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie
 • Członek Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych – SKB
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców – SIDiR (FIDIC)
 • Biegły sądowy w zakresie technologii, organizacji i zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi (w tym kosztami)
 • Mediator

Notka biograficzna

Maciej jest Partnerem Zarządzającym CAS. Kieruje zespołem Ekspertów i Specjalistów, który dedykowany jest doradztwu kontraktowemu dla Inwestorów, Wykonawców oraz innych stron procesu budowlanego. Maciej wraz z Zespołem realizuje usługi polegające m.in. na: przygotowaniu roszczeń,  przygotowaniu obrony przed roszczeniami oraz przygotowywaniu niezależnych opinii.

Maciej doradza Klientom w skomplikowanych inwestycjach i specjalizuje się w analizie zawieranych umów, analizie ryzyka, przygotowywaniu roszczeń oraz obronie przed roszczeniami oraz doradztwem związanym z rozwiązywaniem sporów metodami ADR oraz postępowaniami przed sądem powszechnym i arbitrażowym. W codziennej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą jako biegły sądowy oraz mediator.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w firmie wykonawczej, jak również w pracy konsultingowej przy realizacji dużych projektów w takich sektorach jak energetyka (modernizacje i budowa nowych bloków oraz linii technicznych), infrastruktura (budowa metra, autostrady, drogi szybkiego  ruchu,  drogi krajowe, linie  kolejowe), obiektów  (stadiony,  dworce  kolejowe) oraz budynków komercyjnych (centra handlowe, budynki biurowe). Maciej jest wykładowcą nauk technicznych w zakresie budowlanego procesu inwestycyjnego.

Główne kompetencje

Przygotowanie i obrona przed roszczeniami:

 • Przygotowywanie roszczeń i obrona przed roszczeniami (dot.: wydłużenie czasu realizacji projektów, wzrost kosztów związanych z wydłużeniem czasu, dodatkowe koszty przyśpieszenia realizacji projektów, zasadność i kalkulacja kosztów realizacji robót dodatkowych, koszty zakłócenia realizacji projektów);
 • Przygotowywanie strategii negocjacji roszczeń;
 • Wykonanie analizy ścieżki krytycznej projektów;
 • Wykonanie analizy opóźnień technikami: prospektywna (patrzę w przód) i/lub retrospektywna (patrzę w wstecz);
 • Wykonanie analizy wartości wypracowanej (Earned Value Method – EVM).

Rozwiązywanie sporów:

 • Występowanie jako biegły (analizy kosztowe, analizy terminowe, analizy jakości robót i aspektów technicznych) w postępowaniach przed Sądami powszechnymi i Arbitrażowymi;
 • Prowadzenie mediacji oraz udział jako reprezentant lub doradca Klienta w procedurze mediacji;
 • Rozjemstwo;
 • Doradztwo w procesie rozwiązywania sporu.

Kontrola kosztów

Planowanie i harmonogramowanie

Administrowanie kontraktem

Szkolenia

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy członkami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas
Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.