Kalina Wośkało

Ekspert ds. analiz terminowych

"Dobrze zaplanowana i nadzorowana inwestycja pozwala na terminowe ukończenie realizowanego projektu."

Wykształcenie

 • Inż. Gospodarki Przestrzennej, SGGW, Warszawa, Polska

Stowarzyszenia zawodowe

 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców – SIDiR (FIDIC);
 • Mediator;
 • Biegły Sądowy z zakresu analiz terminowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Notka biograficzna

Kalina jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wydziału Gospodarka Przestrzenna. W zespole CAS jest  kluczowym ekspertem ds. harmonogramowania i analizy opóźnień. Jej specjalnością jest wykonywanie analiz terminowych dla różnych etapów trwania  projektu. Kalina realizuje analizy terminowe projektu począwszy od studium wykonalności (harmonogramy ramowe), poprzez etap projektowania (harmonogramy dyrektywne) i następnie realizację (harmonogramy szczegółowe). Potrafi trafnie ocenić ryzyka związane z realizacją przyjętego harmonogramu. Dodatkowo Kalina wykonuje skomplikowane analizy na potrzeby przygotowania roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz opinii prywatnych sporządzanych na potrzeby postępowań  sądowych.

W wykonywanych analizach Kalina ocenia wpływ zdarzeń na poszczególne zadania, kamienie milowe oraz termin końcowy  realizacji  projektu. Wykorzystywane techniki analizy to między innymi: Impacted as planed, As planed vs as build. Wykonywana analiza realizowana jest ściśle w powiązaniu z obowiązującymi zapisami kontraktowymi. Kalina specjalizuje się również w sporządzaniu roszczeń dotyczących zdarzeń mających wpływ na opóźnienie w realizacji Inwestycji. Posiada doświadczenie w Zarządzaniu Projektami, przygotowywaniu i administrowaniu umów, rozliczeniach inwestycji, sprawozdawczości, opracowywaniu procedur oraz formularzy dla danego projektu.

Kalina jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz wykwalifikowanym mediatorem ds. gospodarczych.

Główne kompetencje

Planowanie i harmonogramowanie:

 • Planowanie i przygotowanie harmonogramu na wszystkich etapach projektów (harmonogramy ogólne i szczegółowe);
 • Raportowanie o postępie robót na wszystkich etapach projektów;
 • Analiza planów i harmonogramów;
 • Ocena ryzyk terminowych;
 • Analiza ścieżki krytycznej projektów;
 • Udział w negocjacjach w fazie przetargu i doradztwo w zakresie zawieranej umowy;
 • Weryfikacja wprowadzanych zmian i ich wpływu na termin realizacji projektów;
 • Doradztwo w zakresie terminów projektów.

Administrowanie kontraktem:

 • Przygotowanie i nadzór nad realizacją procedur kontraktowych;
 • Zarządzenie przepływem informacji;
 • Wprowadzenie zmian i wydawanie instrukcji kontraktowych;
 • Okresowy monitoring prowadzonego projektu;
 • Występowanie jako reprezentant Klienta.

Przygotowanie i obrona przed roszczeniami:

 • Przygotowywanie roszczeń i obrona przed roszczeniami (dot.: wydłużenie czasu realizacji projektów, wzrost kosztów związanych z wydłużeniem czasu, dodatkowe koszty przyśpieszenia realizacji projektów, zasadność i kalkulacja kosztów realizacji robót dodatkowych, koszty zakłócenia realizacji projektów);
 • Przygotowywanie strategii negocjacji roszczeń;
 • Wykonanie analizy ścieżki krytycznej projektów;
 • Wykonanie analizy opóźnień technikami: prospektywna (patrzę w przód) i/lub retrospektywna (patrzę w wstecz);
 • Wykonanie analizy wartości wypracowanej (Earned Value Method – EVM).

Rozwiązywanie sporów:

 • Występowanie jako biegły (analizy terminowe, analizy jakości robót i aspektów technicznych) w postępowaniach przed Sądami powszechnymi i Arbitrażowymi;
 • Prowadzenie mediacji oraz udział jako reprezentant lub doradca Klienta w procedurze mediacji;
 • Rozjemstwo;
 • Doradztwo w procesie rozwiązywania sporu.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy członkami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas
Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.