Daniel Kajrukszto

Ekspert ds. kosztów

"Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy realizacji projektów krajowych oraz międzynarodowych mamy szersze spojrzenie na problemy powstające w trakcie realizowanych inwestycji."

Wykształcenie

 • Mgr inż. Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, Polska

Stowarzyszenia zawodowe

 • Członek Polskiej i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie
 • Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB
 • Członek Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych – SKB
 • Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz Wrocławiu z zakresu kosztorysowania, organizacji i zarządzania w budownictwie

Notka biograficzna

Daniel jest Partnerem CAS. Ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu kosztami inwestycji oraz doradztwie kosztowym i kontraktowym w każdej fazie procesu inwestycyjnego, dla inwestorów, generalnych wykonawców oraz innych stron procesu budowlanego.

Daniel jest członkiem Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, które zdobył pracując także na projektach międzynarodowych. Daniel odpowiada za kontrolę kosztów w projekcie, kontrolę budżetu inwestycji wraz z harmonogramem, wykonywanie raportów oraz planów kosztowych i kosztorysów. Do jego obowiązków należy również organizowanie przetargów od strony kosztowej.

Daniel potrafi trafnie ocenić ryzyka związane z realizacją przyjętego budżetu. Dodatkowo wykonuje skomplikowane analizy na potrzeby przygotowania roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz opinii prywatnych sporządzanych na potrzeby postępowań sądowych. W wykonywanych analizach Daniel ocenia wpływ zdarzeń na koszty realizacji projektu. Realizowane analizy kosztowe to m.in.: koszt realizacji robót dodatkowych związany z wydłużeniem terminu realizacji projektu, koszty spadku produktywności, koszt wprowadzenia przyspieszenia.

Główne kompetencje

Kontrola kosztów:

 • Planowanie kosztów i wykonywanie budżetów projektów;
 • Ocena ryzyk kosztowych;
 • Value engineering;
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej;
 • Organizacja i prowadzenie procesu przetargowego;
 • Udział w negocjacjach w fazie przetargu i doradztwo w zakresie zawieranej umowy;
 • Przygotowanie harmonogramów finansowych;
 • Kontrola i monitorowanie kosztów;
 • Wykonywanie raportów finansowych;
 • Weryfikacja zaawansowania robót, okresowych rozliczeń i przygotowywanie świadectw płatności;
 • Weryfikacja wprowadzanych zmian i ich kosztów;
 • Przygotowywanie i negocjacje końcowego rozliczenia projektów;
 • Weryfikacja rozliczeń z podwykonawcami;
 • Doradztwo w zakresie kosztów projektów.

Administrowanie kontraktem:

 • Przygotowanie i nadzór nad realizacją procedur kontraktowych;
 • Zarządzenie przepływem informacji;
 • Wprowadzenie zmian i wydawanie instrukcji kontraktowych;
 • Okresowy monitoring prowadzonego projektu.

Przygotowanie i obrona przed roszczeniami:

 • Przygotowywanie roszczeń i obrona przed roszczeniami (dot.: wydłużenie czasu realizacji projektów, wzrost kosztów związanych z wydłużeniem czasu, dodatkowe koszty przyśpieszenia realizacji projektów, zasadność i kalkulacja kosztów realizacji robót dodatkowych, koszty zakłócenia realizacji projektów).

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy członkami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas
Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.