CAS Ekspertem Wykonawcy w Aneksie i Ugodzie do Umowy na budowę Bloku gazowo parowego w Elektrociepłowni Żerań

20 maja 2021

Miło jest nam poinformować, iż zespół CAS sporządził dwie niezależne Opinie eksperckie dla konsorcjum Wykonawców Mitsubishi Hitachi Power System Europe GmbH oraz Polimex Mostostal S.A., które były podstawą do zawarcia aneksu i ugody do Umowy z Zamawiającym na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.

Opinia CAS dotycząca analizy wpływu wystąpienia pandemii choroby zakaźnej COVID-19 na terminową realizację projektu umożliwiła zawarcie aneksu przedłużającego datę zakończenia Umowy na dzień 30 września 2021 r. oraz przyznanie dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy rekompensującego koszty przedłużenia prac.
Natomiast Opinia CAS dotycząca waloryzacji Ceny Umowy, w związku z niemożliwym do przewidzenia, w chwili składania oferty, wzrostem kosztów pozyskania czynników produkcji przyczyniła się do wzrostu Ceny Umowy i w związku z tym, przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Jesteśmy dumni, że nasza wiedza ekspercka oraz wieloletnie doświadczenie znalazło odzwierciedlenie w wprowadzonych zmianach do Umowy Wykonawcy jak również, że możemy realizować tak znaczące i ciekawe projekty.
W pracach CAS uczestniczyli: Maciej Kajrukszto, Daniel Kajrukszto, Krzysztof Zając, Kalina Wośkało, Malwina Wawrzyńczak.
Serdeczne gratulacje dla obu Stron za podjęcie wysiłku negocjacji oraz wypracowanie akceptowalnego dla Stron kompromisu.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy członkami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

O Firmie

Naszym celem jest zapobieganie powstawaniu sporów na różnych etapach realizacji projektu oraz rozwiązywanie sporów poprzez przygotowywanie roszczeń i obronę przed roszczeniami. Wspieramy jako eksperci w trakcie negocjacji, mediacji jak i w trakcie postępowań przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, minimalizując ich negatywne skutki i dążąc do maksymalizacji zysków.

Dowiedz się więcej o firmie

Zespół ekspertów

Zespół CAS to doświadczeni Eksperci i Specjaliści współpracujący ze sobą od kilkunastu lat. Realizują z sukcesami projekty w sektorach takich jak: energetyka, budynki (obiekty kubaturowe), infrastruktura, morze (sektor morski), górnictwo, ropa i gaz ziemny, produkcja i przemysł.

Poznaj nasz zespół

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas