Światowy Dzień Inżyniera

04 marca 2021

Z okazji dzisiejszego Światowego Dnia Inżyniera chcielibyśmy serdecznie pogratulować Adrian Wojda, który obronił pracę inżynierską i otrzymał tytuł inżyniera Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej!
Praca inżynierska poruszała zagadnienie wpływu sytuacji na rynku budowlanym w latach 2016-2019 na wzrost kosztów realizacji projektów infrastrukturalnych. Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdziły, że sytuacja na rynku budowlanym w latach 2016-2019 wpłynęła znacząco na wzrost kosztów realizacji projektów infrastrukturalnych na terytorium Polski, czego Wykonawcy nie mogli przewidzieć na etapie przygotowywania swoich ofert.
Najlepsze życzenia składamy także wszystkim inżynierom z okazji ich święta, a Adrianowi życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy członkami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

O Firmie

Naszym celem jest zapobieganie powstawaniu sporów na różnych etapach realizacji projektu oraz rozwiązywanie sporów poprzez przygotowywanie roszczeń i obronę przed roszczeniami. Wspieramy jako eksperci w trakcie negocjacji, mediacji jak i w trakcie postępowań przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, minimalizując ich negatywne skutki i dążąc do maksymalizacji zysków.

Dowiedz się więcej o firmie

Zespół ekspertów

Zespół CAS to doświadczeni Eksperci i Specjaliści współpracujący ze sobą od kilkunastu lat. Realizują z sukcesami projekty w sektorach takich jak: energetyka, budynki (obiekty kubaturowe), infrastruktura, morze (sektor morski), górnictwo, ropa i gaz ziemny, produkcja i przemysł.

Poznaj nasz zespół

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas