Michał Lempkowski

Ekspert ds. roszczeń i ryzyk

"Prawidłowe zidentyfikowanie i ocena ryzyk kontraktowych, dotyczących procesów inwestycyjno-budowlanych zapobiega przyszłym sporom."

Wykształcenie

Mgr inż. Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Polska

Stowarzyszenia zawodowe

 • Członek Polskiej i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej, mostowej i kolejowej w nieograniczonym zakresie.
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców – SIDiR (FIDIC)

Notka biograficzna

Michał jest Ekspertem ds. Roszczeń i Ryzyk w CAS. Specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu prawidłowego zarządzania roszczeniami Stron umowy o roboty budowlane, identyfikacją ryzyk kontraktowych i minimalizacją skutków ich ewentualnego zmaterializowania się, kosztami, harmonogramowaniem, przygotowywaniem opinii oraz podejmowaniem w imieniu i na rzecz Klienta prób polubownego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Stronami umowy poprzez analizę różnych wariantów skutków zaistniałych okoliczności dla umożliwienia wspólnego wypracowywania rozwiązań kompromisowych, satysfakcjonujących obie Strony (negocjacje typu WIN-WIN).

Michał posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu dużymi kontraktami infrastrukturalnymi, realizowanymi w oparciu o międzynarodowe standardy umowy FIDIC. Profil zawodowy Michała uzupełniają szeroka wiedza z zakresu technologii realizacji robót związanych z budową dróg kołowych, obiektów inżynieryjnych i dróg żelaznych oraz bardzo dobra znajomość przepisów polskiego prawa budowlanego i Warunków Kontraktowych FIDIC. Michał jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.  Od wielu lat doradza zarówno Wykonawcom jak i Zamawiającym w kwestiach związanych z prawidłowym zabezpieczeniem interesów ekonomicznych w prowadzonych kontraktach budowlanych.

Główne kompetencje

Przygotowanie i obrona przed roszczeniami:

 • Przygotowywanie roszczeń i obrona przed roszczeniami (dot.: wydłużenie czasu realizacji projektów, wzrost kosztów związanych z wydłużeniem czasu, dodatkowe koszty przyśpieszenia realizacji projektów, zasadność i kalkulacja kosztów realizacji robót dodatkowych, koszty zakłócenia realizacji projektów);
 • Przygotowywanie strategii negocjacji roszczeń;
 • Wykonanie analizy ścieżki krytycznej projektów;
 • Wykonanie analizy opóźnień technikami: prospektywna (patrzę w przód) i/lub retrospektywna (patrzę w wstecz);
 • Wykonanie analizy wartości wypracowanej (Earned Value Method – EVM).

Rozwiązywanie sporów:

 • Występowanie jako biegły (analizy kosztowe, analizy terminowe, analizy jakości robót i aspektów technicznych) w postępowaniach przed Sądami powszechnymi i Arbitrażowymi;
 • Prowadzenie mediacji oraz udział jako reprezentant lub doradca Klienta w procedurze mediacji;
 • Rozjemstwo;
 • Doradztwo w procesie rozwiązywania sporu.

Kontrola kosztów

Planowanie i harmonogramowanie

Administrowanie kontraktem

Zarządzanie ryzykiem

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

O Firmie

Naszym celem jest zapobieganie powstawaniu sporów na różnych etapach realizacji projektu oraz rozwiązywanie sporów poprzez przygotowywanie roszczeń i obronę przed roszczeniami. Wspieramy jako eksperci w trakcie negocjacji, mediacji jak i w trakcie postępowań przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, minimalizując ich negatywne skutki i dążąc do maksymalizacji zysków.

Dowiedz się więcej o firmie

Zespół ekspertów

Zespół CAS to doświadczeni Eksperci i Specjaliści współpracujący ze sobą od kilkunastu lat. Realizują z sukcesami projekty w sektorach takich jak: energetyka, budynki (obiekty kubaturowe), infrastruktura, morze (sektor morski), górnictwo, ropa i gaz ziemny, produkcja i przemysł.

Poznaj nasz zespół

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98 lok. 7,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55