Maciej Michałowski

Starszy Specjalista ds. roszczeń

"Praca w CAS pozwala mi doskonalić się w obszarze roszczeń."

Wykształcenie

 • mgr Prawa, Uniwersytet Gdański, Polska
 • Studia podyplomowe: Inżynier Kontraktu, organizowane przy współpracy Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Warszawa, Polska
 • Staż kandydacki – SIDiR

Notka biograficzna

Maciej jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Prawo, jak również studiów podyplomowych na kierunku Inżynier Kontraktu organizowanych przy współpracy Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Swoje doświadczenie zdobył pracując u Generalnych Wykonawców jako Specjalista, a następnie Menedżer ds. Roszczeń przy realizacji dużych inwestycji budowalnych, głównie z zakresu budownictwa infrastrukturalnego. Do jego głównych obowiązków należało tworzenie roszczeń oraz prowadzenie polityki roszczeniowej wobec Zamawiającego (w tym obrona przed roszczeniami ze strony Inwestora), jak również prowadzenie sporów dotyczących robót dodatkowych i zmian umowy o roboty budowlane. Maciej zajmował się również opracowaniem procedur i formularzy dla projektów, w tych związanych z tworzeniem i administrowaniem umowami na  poszczególnych kontraktach. Obecnie Maciej specjalizuje się w realizacji opinii prywatnych w zakresie analiz terminowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień leżących na styku z problematyką prawno-kontraktową.

W opracowywanych analizach Maciej ocenia wpływ zdarzeń na poszczególne zadania, kamienie milowe oraz termin końcowy  realizacji  projektu. Najczęściej wykorzystywane  techniki  analizy  to  między  innymi: Impacted as planned, As planned vs As build. Wykonywana analiza realizowana jest ściśle w powiązaniu z obowiązującymi zapisami kontraktowymi.

Aktualnie Maciej odbywa staż kandydacki w Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR).

W zespole CAS jest Specjalistą ds. Roszczeń.

Główne kompetencje

Przygotowanie i obrona przed roszczeniami

 • Przygotowywanie roszczeń i obrona przed roszczeniami dotyczącymi: wydłużenia czasu realizacji projektów, wzrostu kosztów związanych
  z wydłużeniem czasu, dodatkowych kosztów przyśpieszenia realizacji projektów, zasadności i kalkulacji kosztów realizacji robót dodatkowych, kosztów zakłócenia realizacji projektów;
 • Doradztwo w zakresie roszczeń i prowadzenia sporów, w tym występowanie jako reprezentant klienta lub niezależny ekspert;
 • Przygotowanie strategii roszczeń.

Planowanie i harmonogramowanie:

 • Planowanie i przygotowanie harmonogramu na wszystkich etapach projektów (harmonogramy ogólne i szczegółowe);
 • Raportowanie o postępie robót na wszystkich etapach projektów;
 • Analiza planów i harmonogramów;
 • Analiza ścieżki krytycznej projektów;
 • Weryfikacja wprowadzanych zmian i ich wpływu na termin realizacji projektów.

Administrowanie kontraktem:

 • Przygotowanie i nadzór nad realizacją procedur kontraktowych;
 • Zarządzenie przepływem informacji;
 • Okresowy monitoring prowadzonych projektów.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy członkami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas
Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.