Lidia Więcław-Bator

Ekspert ds. Projektów

"Podnoszenie zyskowności realizacji projektów inwestycyjnych jest możliwe dzięki bieżącej i interdyscyplinarnej kontroli oraz wdrażaniu adekwatnych i skutecznych rozwiązań."

Wykształcenie

 • Mgr inż. budownictwa komunikacyjnego, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Polska
 • Studia podyplomowe w zakresie Wyceny nieruchomości, Politechnika Warszawska, Polska
 • Studia podyplomowe w zakresie Prawa cywilnego i gospodarczego, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w Przemyśl, Polska
 • Studia podyplomowe w zakresie Zamówień publicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska

Stowarzyszenia zawodowe

 • Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie w zakresie budownictwa ogólnego, budownictwa komunikacyjnego i zamówień publicznych
 • Rzeczoznawca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych
 • Członek nadzwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Notka biograficzna

Lidia jest absolwentką Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie: Wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej, Prawa cywilnego i gospodarczego na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego w Przemyślu oraz Zamówień publicznych organizowane przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W swojej karierze podejmowała wiele wyzwań, które pozwoliły jej zdobyć bogate i szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie planowania, przygotowywania, realizacji i rozliczania dużych projektów inwestycyjnych na terenie Polski oraz poza jej granicami (m.in. Włochy, Kazachstan, Zjednoczone Emiraty Arabskie). Jako biegły, ekspert i kontroler w jednostkach sektora finansów publicznych oraz członek zespołów eksperckich w uniwersytecie technicznym i innych instytucjach, sporządziła kilkadziesiąt opracowań technicznych, opinii z zakresu zamówień publicznych oraz protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych.

Lidia jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie w zakresie budownictwa ogólnego, budownictwa komunikacyjnego i zamówień publicznych, rzeczoznawcą Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych oraz autorką/współautorką artykułów i książek z zakresu prawa gospodarczego w działalności inwestycyjno-budowlanej.

W CAS Lidia jest Ekspertem ds. projektów, specjalizującym się w doradztwie w zakresie: zarządzania ryzykiem kontraktowym, podnoszenia zyskowności realizowanych projektów inwestycyjnych, zamówień publicznych oraz eksploatacji obiektów budowlanych, a także w kontroli.

Główne kompetencje

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi:

 • Koordynowanie oraz wspieranie administracyjne projektu, w tym zarządzanie przepływem informacji;
 • Przygotowywanie projektów umów związanych z procesem inwestycyjnym;
 • Wykonywanie analiz alokacji ryzyka na strony umów o roboty budowlane;
 • Doradztwo w zakresie podnoszenia zyskowności realizowanych projektów inwestycyjnych;
 • Przygotowywanie specyfikacji warunków zamówień na prace projektowe, roboty budowlane i nadzór inwestorski;
 • Doradztwo dla wykonawców i zamawiających na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Audyt i kontrola:

 • Przeprowadzanie audytów i kontroli prawidłowości planowania, przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów inwestycyjnych;
 • Przeprowadzanie audytów i kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniami wykonawczymi oraz pisemnymi regulaminami Zamawiającego.

Wsparcie kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w zakresie planowania, przygotowywania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych i remontów oraz utrzymania obiektów budowlanych.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy członkami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

O Firmie

Naszym celem jest zapobieganie powstawaniu sporów na różnych etapach realizacji projektu oraz rozwiązywanie sporów poprzez przygotowywanie roszczeń i obronę przed roszczeniami. Wspieramy jako eksperci w trakcie negocjacji, mediacji jak i w trakcie postępowań przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, minimalizując ich negatywne skutki i dążąc do maksymalizacji zysków.

Dowiedz się więcej o firmie

Zespół ekspertów

Zespół CAS to doświadczeni Eksperci i Specjaliści współpracujący ze sobą od kilkunastu lat. Realizują z sukcesami projekty w sektorach takich jak: energetyka, budynki (obiekty kubaturowe), infrastruktura, morze (sektor morski), górnictwo, ropa i gaz ziemny, produkcja i przemysł.

Poznaj nasz zespół

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas