Krzysztof Zając

Starszy specjalista ds. kosztów

"Szczegółowa analiza dokumentacji technicznej pozwala nam na przygotowanie wiarygodnego budżetu inwestycji."

Wykształcenie

Mgr inż. Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, Polska

Notka biograficzna

Krzysztof jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na kierunku Budownictwo w specjalności Inżynieria Komunikacyjna oraz Inżynieria Produkcji Budowlanej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w czołowych firmach na polskim rynku budowlanym, gdzie do jego obowiązków należało przygotowanie ofert, planowanie i wykonywanie budżetów realizowanych inwestycji. W firmie CAS Krzysztof odpowiedzialny jest za kontrolę kosztów prowadzonych projektów, jak również specjalizuje się w sporządzaniu opinii prywatnych w zakresie analiz kosztowych takich jak: analizy kosztów realizacji robót dodatkowych związany z wydłużeniem terminu realizacji projektu, kosztów spadku produktywności, czy kosztów wprowadzenia przyspieszenia.

Główne kompetencje

Kontrola kosztów:

 • Planowanie kosztów i wykonywanie budżetów projektów;
 • Ocena ryzyk kosztowych;
 • Value engineering;
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej;
 • Organizacja i prowadzenie procesu przetargowego;
 • Udział w negocjacjach w fazie przetargu i doradztwo w zakresie zawieranej umowy;
 • Przygotowanie harmonogramów finansowych;
 • Kontrola i monitorowanie kosztów;
 • Wykonywanie raportów finansowych;
 • Weryfikacja zaawansowania robót, okresowych rozliczeń i przygotowywanie świadectw płatności;
 • Weryfikacja wprowadzanych zmian i ich kosztów;
 • Przygotowywanie i negocjacje końcowego rozliczenia projektów;
 • Weryfikacja rozliczeń z podwykonawcami;
 • Doradztwo w zakresie kosztów projektów.

Przygotowanie i obrona przed roszczeniami:

 • Przygotowywanie roszczeń i obrona przed roszczeniami (dot.: wydłużenie czasu realizacji projektów, wzrost kosztów związanych z wydłużeniem czasu, dodatkowe koszty przyśpieszenia realizacji projektów, zasadność i kalkulacja kosztów realizacji robót dodatkowych, koszty zakłócenia realizacji projektów).

Pozostałem obszary kompetencji:

 • Zrównoważony rozwój w budownictwie.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

O Firmie

Naszym celem jest zapobieganie powstawaniu sporów na różnych etapach realizacji projektu oraz rozwiązywanie sporów poprzez przygotowywanie roszczeń i obronę przed roszczeniami. Wspieramy jako eksperci w trakcie negocjacji, mediacji jak i w trakcie postępowań przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, minimalizując ich negatywne skutki i dążąc do maksymalizacji zysków.

Dowiedz się więcej o firmie

Zespół ekspertów

Zespół CAS to doświadczeni Eksperci i Specjaliści współpracujący ze sobą od kilkunastu lat. Realizują z sukcesami projekty w sektorach takich jak: energetyka, budynki (obiekty kubaturowe), infrastruktura, morze (sektor morski), górnictwo, ropa i gaz ziemny, produkcja i przemysł.

Poznaj nasz zespół

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98 lok. 7,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55