Krzysztof Zając

Starszy specjalista ds. kosztów

"Szczegółowa analiza dokumentacji technicznej pozwala nam na przygotowanie wiarygodnego budżetu inwestycji."

Wykształcenie

 • Mgr inż. Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, Polska

Stowarzyszenia zawodowe

 • Członek i Rzeczoznawca Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych – SKB

Notka biograficzna

Krzysztof jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na kierunku Budownictwo w specjalności Inżynieria Komunikacyjna oraz Inżynieria Produkcji Budowlanej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w czołowych firmach na polskim rynku budowlanym, gdzie do jego obowiązków należało przygotowanie ofert, planowanie i wykonywanie budżetów realizowanych inwestycji. W firmie CAS Krzysztof odpowiedzialny jest za kontrolę kosztów prowadzonych projektów, jak również specjalizuje się w sporządzaniu opinii prywatnych w zakresie analiz kosztowych takich jak: analizy kosztów realizacji robót dodatkowych związany z wydłużeniem terminu realizacji projektu, kosztów spadku produktywności, czy kosztów wprowadzenia przyspieszenia.

Główne kompetencje

Kontrola kosztów:

 • Planowanie kosztów i wykonywanie budżetów projektów;
 • Ocena ryzyk kosztowych;
 • Value engineering;
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej;
 • Organizacja i prowadzenie procesu przetargowego;
 • Udział w negocjacjach w fazie przetargu i doradztwo w zakresie zawieranej umowy;
 • Przygotowanie harmonogramów finansowych;
 • Kontrola i monitorowanie kosztów;
 • Wykonywanie raportów finansowych;
 • Weryfikacja zaawansowania robót, okresowych rozliczeń i przygotowywanie świadectw płatności;
 • Weryfikacja wprowadzanych zmian i ich kosztów;
 • Przygotowywanie i negocjacje końcowego rozliczenia projektów;
 • Weryfikacja rozliczeń z podwykonawcami;
 • Doradztwo w zakresie kosztów projektów.

Przygotowanie i obrona przed roszczeniami:

 • Przygotowywanie roszczeń i obrona przed roszczeniami (dot.: wydłużenie czasu realizacji projektów, wzrost kosztów związanych z wydłużeniem czasu, dodatkowe koszty przyśpieszenia realizacji projektów, zasadność i kalkulacja kosztów realizacji robót dodatkowych, koszty zakłócenia realizacji projektów).

Pozostałem obszary kompetencji:

 • Zrównoważony rozwój w budownictwie.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

O Firmie

Naszym celem jest zapobieganie powstawaniu sporów na różnych etapach realizacji projektu oraz rozwiązywanie sporów poprzez przygotowywanie roszczeń i obronę przed roszczeniami. Wspieramy jako eksperci w trakcie negocjacji, mediacji jak i w trakcie postępowań przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, minimalizując ich negatywne skutki i dążąc do maksymalizacji zysków.

Dowiedz się więcej o firmie

Zespół ekspertów

Zespół CAS to doświadczeni Eksperci i Specjaliści współpracujący ze sobą od kilkunastu lat. Realizują z sukcesami projekty w sektorach takich jak: energetyka, budynki (obiekty kubaturowe), infrastruktura, morze (sektor morski), górnictwo, ropa i gaz ziemny, produkcja i przemysł.

Poznaj nasz zespół

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas