Kamil Szyszewski

Specjalista ds. analiz terminowych

"Dogłębna analiza dokumentacji technicznej oraz szczegółowe przygotowanie harmonogramu projektu pozwala uniknąć komplikacji podczas realizacji inwestycji."

Wykształcenie

 • Mgr inż. Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (spec. Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie / Inżynieria Produkcji Budowlanej)
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

Stowarzyszenia zawodowe

 • Członek Polskiej i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Notka biograficzna

Kamil jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału Inżynierii Lądowej. W zespole CAS jest Specjalistą ds. analiz terminowych. Swoje doświadczenie zdobył głównie u Generalnych Wykonawców przy realizacji inwestycji budowlanych, głównie z zakresu budownictwa mieszkaniowego. Nadzorował realizację robót budowlanych pod względem jakościowym/ilościowym oraz weryfikował ich zgodność z projektem i umową poprzez pełnienie funkcji Kierownika Robót i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Obecnie Kamil specjalizuje się w realizacji opinii prywatnych w zakresie analiz terminowych i technicznych.

W opracowywanych analizach Kamil ocenia wpływ zdarzeń na poszczególne zadania, kamienie milowe oraz termin końcowy realizacji  projektu. Wykonywana analiza realizowana jest ściśle w powiązaniu z obowiązującymi zapisami kontraktowymi.

Główne kompetencje

Planowanie i harmonogramowanie:

 • Wykonanie analizy opóźnień technikami: prospektywna (patrzę w przód) i/lub retrospektywna (patrzę w wstecz);
 • Analiza planów i harmonogramów;
 • Analiza ścieżki krytycznej projektów;
 • Weryfikacja wprowadzanych zmian i ich wpływu na termin realizacji projektów.

Nadzór robót budowlanych:

 • Kontrola zgodności robót z dokumentacja projektową i umową;
 • Odbiór jakościowy robót zgodnie z wytycznymi i wiedzą budowlaną;
 • Kontrola realizacji powierzonych inwestycji w zgodzie z harmonogramem robót;
 • Przygotowanie przedmiarów i obmiarów robót;
 • Rozliczanie wykonanych prac;
 • Weryfikacja materiałów zgłoszonych do wbudowania;
 • Analizowanie dokumentacji powykonawczej;
 • Bieżące raportowanie na temat stanu zaawansowania robót.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

O Firmie

Naszym celem jest zapobieganie powstawaniu sporów na różnych etapach realizacji projektu oraz rozwiązywanie sporów poprzez przygotowywanie roszczeń i obronę przed roszczeniami. Wspieramy jako eksperci w trakcie negocjacji, mediacji jak i w trakcie postępowań przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, minimalizując ich negatywne skutki i dążąc do maksymalizacji zysków.

Dowiedz się więcej o firmie

Zespół ekspertów

Zespół CAS to doświadczeni Eksperci i Specjaliści współpracujący ze sobą od kilkunastu lat. Realizują z sukcesami projekty w sektorach takich jak: energetyka, budynki (obiekty kubaturowe), infrastruktura, morze (sektor morski), górnictwo, ropa i gaz ziemny, produkcja i przemysł.

Poznaj nasz zespół

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas