Dominik Ściegienko

Specjalista ds. roszczeń i ryzyka

"Świadcząc nasze usługi dążymy do zmniejszenia negatywnego skutku oddziaływania sporu na projekt. Nasza szybka reakcja może złagodzić skutki powstałego sporu."

Wykształcenie

Inż. Inżynierii Lądowej, specjalizacja: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Politechnika Warszawska, Polska

Notka biograficzna

Dominik jest  absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału Inżynierii Lądowej. Jego obszar wiedzy obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej budowlanej oraz wykonawczej, dokumentacji powykonawczej oraz zarządzanie projektami. Jest  jednym z kluczowych członków zespołu zajmującego się doradztwem kontraktowym,  w którym pełni rolę specjalisty ds. roszczeń i ryzyka. Specjalizuje się  w przygotowywaniu opinii dotyczących sporów i roszczeń. Dominik ma duże doświadczenie w pracy ze sporami występującymi przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz budownictwa kubaturowego.

Główne kompetencje

Administrowanie kontraktem:

 • Przygotowanie i nadzór nad realizacją procedur kontraktowych;
 • Zarządzenie przepływem informacji;
 • Wprowadzenie zmian i wydawanie instrukcji kontraktowych;
 • Okresowy monitoring prowadzonego projektu;
 • Występowanie jako reprezentant Klienta.

Przygotowanie i obrona przed roszczeniami:

 • Przygotowywanie roszczeń i obrona przed roszczeniami (dot.: wydłużenie czasu realizacji projektów, wzrost kosztów związanych z wydłużeniem czasu, dodatkowe koszty przyśpieszenia realizacji projektów, zasadność i kalkulacja kosztów realizacji robót dodatkowych, koszty zakłócenia realizacji projektów);
 • Przygotowywanie strategii negocjacji roszczeń.

Rozwiązywanie sporów:

 • Występowanie jako biegły (analizy jakości robót i aspektów technicznych) w postępowaniach przed Sądami powszechnymi i Arbitrażowymi;
 • Udział jako reprezentant lub doradca Klienta w procedurze mediacji;
 • Rozjemstwo;
 • Doradztwo w procesie rozwiązywania sporu.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

O Firmie

Naszym celem jest zapobieganie powstawaniu sporów na różnych etapach realizacji projektu oraz rozwiązywanie sporów poprzez przygotowywanie roszczeń i obronę przed roszczeniami. Wspieramy jako eksperci w trakcie negocjacji, mediacji jak i w trakcie postępowań przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, minimalizując ich negatywne skutki i dążąc do maksymalizacji zysków.

Dowiedz się więcej o firmie

Zespół ekspertów

Zespół CAS to doświadczeni Eksperci i Specjaliści współpracujący ze sobą od kilkunastu lat. Realizują z sukcesami projekty w sektorach takich jak: energetyka, budynki (obiekty kubaturowe), infrastruktura, morze (sektor morski), górnictwo, ropa i gaz ziemny, produkcja i przemysł.

Poznaj nasz zespół

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98 lok. 7,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55