Agata Emerling

Specjalista ds. analiz terminowych

"Całkowity czas i koszt realizacji inwestycji w znacznym stopniu zależy od liczby zakłóceń powstałych w trakcie procesu inwestycyjnego."

Wykształcenie

Mgr inż. Wydziału Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ergonomia, Politechnika Warszawska, Polska

Notka biograficzna

Agata w zespole CAS jest Specjalistą ds. harmonogramowania i  analizy opóźnień.  Przez wiele lat pracowała w dużych międzynarodowych firmach, w których zajmowała się obsługą projektów budowlanych. Pracowała jako samodzielny administrator projektu, także z funkcją koordynatora zespołu. Agata ma doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami w tym m.in. przygotowaniu i administracji umów, rozliczaniu inwestycji, sprawozdawczości, koordynacji obiegu dokumentów, łącznie z opracowaniem księgi zapewnienia jakości (procedury oraz formularze dedykowane konkretnemu projektowi), a także sporządzała i aktualizowała harmonogramy budowy w programie MS Project. Agata brała udział w zespole opracowującym roszczenia dla największych inwestycji w Polsce, zajmowała się przygotowaniem harmonogramów przedstawiających aktualny stan inwestycji.

Agata jest Starszym Specjalistą BHP, ukończyła Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ergonomia. Od kilku lat nadzoruje duże inwestycje w międzynarodowych firmach pod względem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, także wg standardów międzynarodowych.

Agata jest Członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Instruktorem Pierwszej Pomocy.

Główne kompetencje

Planowanie i harmonogramowanie:

 • Planowanie i przygotowanie harmonogramu na wszystkich etapach projektów (harmonogramy ogólne i szczegółowe);
 • Raportowanie o postępie robót na wszystkich etapach projektów;
 • Analiza planów i harmonogramów;
 • Ocena ryzyk terminowych;
 • Analiza ścieżki krytycznej projektów;
 • Udział w negocjacjach w fazie przetargu i doradztwo w zakresie zawieranej umowy;
 • Weryfikacja wprowadzanych zmian i ich wpływu na termin realizacji projektów;
 • Doradztwo w zakresie terminów projektów.

Administrowanie kontraktem:

 • Przygotowanie i nadzór nad realizacją procedur kontraktowych;
 • Zarządzenie przepływem informacji;
 • Wprowadzenie zmian i wydawanie instrukcji kontraktowych;
 • Okresowy monitoring prowadzonego projektu;
 • Występowanie jako reprezentant Klienta.

Przygotowanie i obrona przed roszczeniami:

 • Przygotowywanie roszczeń i obrona przed roszczeniami (dot.: wydłużenie czasu realizacji projektów, wzrost kosztów związanych z wydłużeniem czasu, dodatkowe koszty przyśpieszenia realizacji projektów, zasadność i kalkulacja kosztów realizacji robót dodatkowych, koszty zakłócenia realizacji projektów);
 • Przygotowywanie strategii negocjacji roszczeń;
 • Wykonanie analizy ścieżki krytycznej projektów.

BHP

 • Badanie przyczyn i okoliczności wypadków, w tym wpływu na wydłużenie czasu oraz koszty
 • Analiza i ocena zagrożeń i kontrola ryzyka
 • Zarządzanie ryzykiem, w tym opracowanie rozwiązań i działań naprawczych
 • Zarządzanie ryzykiem także, w zakresie międzynarodowych standardów

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

O Firmie

Naszym celem jest zapobieganie powstawaniu sporów na różnych etapach realizacji projektu oraz rozwiązywanie sporów poprzez przygotowywanie roszczeń i obronę przed roszczeniami. Wspieramy jako eksperci w trakcie negocjacji, mediacji jak i w trakcie postępowań przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, minimalizując ich negatywne skutki i dążąc do maksymalizacji zysków.

Dowiedz się więcej o firmie

Zespół ekspertów

Zespół CAS to doświadczeni Eksperci i Specjaliści współpracujący ze sobą od kilkunastu lat. Realizują z sukcesami projekty w sektorach takich jak: energetyka, budynki (obiekty kubaturowe), infrastruktura, morze (sektor morski), górnictwo, ropa i gaz ziemny, produkcja i przemysł.

Poznaj nasz zespół

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98 lok. 7,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55