+48 783-001-575

adrian.wojda@caservices.pl

Adrian Wojda

Specjalist ds. kosztów

"Szacowanie niezbędnych nakładów inwestycyjnych, a następnie kontrola kosztów są jednym z najważniejszych elementów w procesie inwestycyjnym."

Wykształcenie

 • Student Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, Polska

Notka biograficzna

Adrian jest studentem Wydziału Inżynierii Lądowej na kierunku Budownictwo.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako referent w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, gdzie do jego obowiązków należało prowadzenie postępowań administracyjnych, prowadzanie czynności kontrolnych obiektów budowlanych, przygotowywanie decyzji i postanowień z zakresu PINB, kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego i warunków technicznych.Jako Specjalista ds. Harmonogramowania i Kontroli Kosztów w Zespole Niezależnych Bankowych Inspektorów (Project Monitoring), prowadził kontrole Inwestycji po względem rachunkowym, rzeczowym i finansowym, przygotowywał oceny zgodności prowadzonych prac z budżetem, sporządzał opinie końcowe dla zrealizowanych inwestycji oraz weryfikował i zatwierdzał koszty w procesie inwestycyjnym.

Obecnie w firmie CAS Adrian specjalizuje się w realizacji opinii prywatnych w zakresie wykonywania analiz kosztowych.

Główne kompetencje

Kontrola kosztów:

 • Planowanie kosztów i wykonywanie budżetów projektów;
 • Ocena ryzyk kosztowych;
 • Value engineering;
 • Przygotowanie harmonogramów finansowych;
 • Kontrola i monitorowanie kosztów;
 • Wykonywanie raportów finansowych;
 • Weryfikacja zaawansowania robót, okresowych rozliczeń i przygotowywanie świadectw płatności;
 • Weryfikacja wprowadzanych zmian i ich kosztów;
 • Weryfikacja rozliczeń z podwykonawcami.

Przygotowanie i obrona przed roszczeniami:

 • Przygotowywanie roszczeń i obrona przed roszczeniami (dot.: wzrost kosztów związanych z wydłużeniem czasu, dodatkowe koszty przyśpieszenia realizacji projektów, zasadność i kalkulacja kosztów realizacji robót dodatkowych, koszty zakłócenia realizacji projektów).

Pozostałe obszary kompetencji:

 • Sporządzanie kosztorysów;
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej;
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej;
 • Znajomość Kpa, Prawa budowlanego, Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych;
 • Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

O Firmie

Naszym celem jest zapobieganie powstawaniu sporów na różnych etapach realizacji projektu oraz rozwiązywanie sporów poprzez przygotowywanie roszczeń i obronę przed roszczeniami. Wspieramy jako eksperci w trakcie negocjacji, mediacji jak i w trakcie postępowań przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, minimalizując ich negatywne skutki i dążąc do maksymalizacji zysków.

Dowiedz się więcej o firmie

Zespół ekspertów

Zespół CAS to doświadczeni Eksperci i Specjaliści współpracujący ze sobą od kilkunastu lat. Realizują z sukcesami projekty w sektorach takich jak: energetyka, budynki (obiekty kubaturowe), infrastruktura, morze (sektor morski), górnictwo, ropa i gaz ziemny, produkcja i przemysł.

Poznaj nasz zespół

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98 lok. 7,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55